تحقیقات دامپزشکی و فرآوردههای بیولوژیک – راهنمای نویسندگان

گودرزی، دارای دکترای تخصصی علوم تشریح از دانشکده دامپزشکی تهران و عضو هیئت علمی دانشکده دامپزکشی دانشگاه رازی کرمانشاه است. به اهم کارهای پژوهشی انجام شده قبلی در این مورد اشاره و زمینه لزوم پژوهش مورد نظر تشریح شود و هدف مطالعه حاضر مشخص شود. 2-5- مقدمه :در این بخش باید موضوع مورد پژوهش معرفی و فرضیه مورد نظر تعریف شود. بیشتر اهمیت برای یک دامپزشک برای انتخاب گوشی دامپزشکی، اندازه حیوان مورد معاینه اوست. راحتی کار با گوشی طبی دامپزشکی باید هم برای دامپزشک و هم برای خود دام موردتوجه باشد. در این زمان نظر سابق سرلشگر شیبانی برای استخدام یک نفر کارشناس خارجی مبارزه با بیماریهای واگیردار دام عملی شد و دکتر «لوئی دلپی»، دامپزشک فرانسوی متخصص میکروبشناسی و بیماریهای واگیردار را استخدام کردند. وقتی صحبت از اهمیت آموزش در میان است ،کارکردها یا نتایج آموزش مد نظر قرار می گیرد که آن را می توان از سه نقطه نظر فردی ، اجتماعی و ملی مورد بررسی قرار داد . با توجه به ماهیت تجربی این رشته، تمامی شاخههای مرتبط با علوم زیستی در آن حائز اهمیت هستند.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس مجری دوره های کاردانی دامپزشکی، کارشناسی علوم دامی ، کارشناسی ارشد علوم دامی گرایش های تغذیه دام و فیزیولوژی دام و طیور و دکترای علوم دامی گرایش تغذیه دام و با به کار گیری اساتید مجرب و دارا بودن مراکز پرورش دام و طیور و درمانگاه تخصصی دامپزشکی خدمات آموزشی و پژوهشی را با کیفیت عالی ارائه می دهد.این دانشگاه در دو نوبت مهر و بهمن پذیرای دانشجویان محترم می باشد. به گزارش روابط عمومی معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی- بنا بر برنامه ریزی کمیته امتحانات و آزمون های پیش درمانگاهی و بورد تخصصی شورای راهبردی علوم دامپزشکی، زمان برگزاری آزمون پیش درمانگاهی دامپزشکی این دانشگاه روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ و آزمون بورد تخصصی دامپزشکی این دانشگاه روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ می باشد. رییس اداره دامپزشکی شهرستان ساوجبلاغ اظهار داشت: متاسفانه بر اساس گزارش کارشناسان اداره دامپزشکی در برخی فروشگاههای ساوجبلاغ گوشتهای فاسد با نشان و علائم دامپزشکی… دلپی در اسفند ۱۳۰۹ مطابق با ماه مارس ۱۹۳۱ وارد تهران شد و مأمور ایجاد سرمسازی و واکسنسازی و تشکیل اداره دفع آفات حیوانی (دامپزشکی) گردید. 2-8- بحث: در این قسمت علل و روابط بین آنها در ایجاد نتایج حاصل، با استفاده از منابع علمی دیگر، مورد بحث قرار میگیرد.

2-3- چکیده فارسی :چکیده مقاله باید در قالب یک پاراگراف واحد بدون بخش­بندی شامل حداکثر 250 کلمه، بیانگر مسئله، هدف، روش و نتایج به دست آمده و نتیجهگیری کلی از پژوهش باشد. کلیه حقوق قانونی مقاله منتشر شده (مادی و معنوی) در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار می باشد. 2- مسئولیت مقاله و ترتیب نام نویسندگان بر عهده شخص نویسنده مسئول است و کلیه مکاتبات با وی انجام خواهد شد. بدین ترتیب اداره دفع آفات حیوانی یا اداره دامپزشکی مجدداً در سال ۱۳۱۱ مشغول فعالیت گردید. دلیل ایجاد اداره دامپزشکی در ژاپن در سال ۱۸۹۶ نیز طاعون گاوی بوده است. این بخشنامه اداری کشمکش و سر و صدای زیادی ایجاد و با مخالفت دامپزشکی و مخالفت دامپزشکی کل و ادارات دامپزشکی شهرستانها مواجه شد. همشهریآنلاین: بررسی ایجاد تشکیلات دامپزشکی در تعداد قابل ملاحظهای از کشورهای جهان نشان میدهد که برقراری تشکیلات نوین دامپزشکی در اغلب آنها به واسطه بروز همهگیریهای طاعون گاوی بوده است.

در جریان جنگ جهانی اول در سال ۱۲۹۵ شمسی مطابق با ۱۹۱۶ میلادی، طاعون گاوی به ایران سرایت کرد و نواحی شمالی و مرکزی کشور را فرا گرفت و خسارتهای فراوانی وارد نمود. در این دوره که کارورزی یا اینترنی نامیده میشود، دانشجویان با حضور در بیمارستانهای دامپزشکی، در کنار اساتید خود اصول معاینه دام، تشخیص، کنترل و درمان بیماریها را از نزدیک و بر بالین دام، فرا میگیرند. شرح حال وظایف مؤسسه دفع آفات حیوانی عبارت بود از، جلوگیری از امراض حیوانات که بوسیله علمی در تمام دنیا معمول است، تهیه واکسن و سرم برای تمام امراضی که سرم و واکسن آنها کشف شده است، مطالعه امراض نباتی و شناختن حشرات مفید و مضر و به دست آوردن طریقه علمی و عملی برای برانداختن حشرات موذی از قبیل ملخ، سن و غیره، سعی در ازدیاد حیوانات اهلی و نباتات مفید از روی قواعد علمی، بسط و توسعه شعبات مؤسسه در تمام ایالات و ولایات و توسعه عملیات خود در تمام مملکت. همچنین دامپزشکان میتوانند با معادلسازی مدرک دانشگاهی خود در کشورهای اروپایی و گذراندن برخی از دروس این رشته در کشور مقصد، در دورههای تخصصی ادامه تحصیل بدهند. شناسایی و تعیین هویت دام کشور و صدور شناسنامههای بهداشتی واحدهای اپیدمیولوژیک.

دیدگاهتان را بنویسید